Reflektioner

Havet, speglingar och reflektioner

Meri, heijastuksia ja reflektioita

Havet finns alltid med mig. I den förenar jag ofta både intrycken (omkring mig) och uttrycken (inifrån:Känslor, kärlek, närhet) så de börjar leva ett eget samspel, där glitter eller speglingarna kan vara som beröring eller möten mellan oss mänskor på samma gång. Existentiella frågor kommer upp till ytan.

Meri on aina lähelläni. Yhdistän havainnot meren pinnasta, heijastuksista sisäiseen maailmaan: tunteisiin, rakkauteen ja läheisyyten. Kysymykset olemassaolosta ja elämästä nousevat pintaan.