CV

Utställningar

Privata utställningar:

2021 Galleria Brinkhall, Åbo 5.7 -15.7 2021
2021 Galleria Kookos, Helsingfors 28.4-16.5 2021
2014 Utomhus runt Pargas sundet
2014 Domkyrkoapoteket i Åbo
2007-2011 Nagu Gammelgård, permanent utställning
2004 Nagu kyrka
2003 Galleria Raya
2002 Galleria Stabs och Korpo
2002 Gamla kommunalstugan Pargas
1996-1999 Nagu Framnäs och Atmosfär
1995 Sveaborg, Gamla stallet

Gemensamma utställningar:

Maj 2019 A2, Helsingfors, 10 konstnärer
2008-2018 Konstrundan
2003 Kova paketti, Turun taiteiljaseura
2003 SKJL:s 65 utställning i varkaus
Taidemaalariliittos försäljningsutställning
1993 Kabelfabrikens samutställning
1989-1993 Fria Målarskolans samutställning

Konstprojekt

2004 Ateljeresidens Marbella
2003 Beställningsverk, Hotell Barons, Tallinn
1999 Illustrering av boken “Åboland i sikte”
1994-2002 Logon, plancher bl.a. Ebuf, Åsmf, Gammelgård
1991 Väggmålning, Jyväskylä Valme

Arbetslivserfarenhet

2018- Lektor i bildkonst
Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium

2015-2019 Lektor i bildkonst
Karis svenska högstadium och Karis- Billnäs gymnasium,Raseborg 2013-2015 Timlärare i bildkonst i huvudsyssla
St Olofsskolan, Åbo

2007-2013 Företagare, Vd
Nagu Gammelgård, hostell, restaurang och kursverksamhet

2000-2007 Lektor i Bildkonst
Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium, Pargas

1995-2000 Timlärare i huvudsyssla i bl.a. Bildkonst,musik och slöjd Kyrkbackens skola, låg- och högstadium, Nagu

1994-1995 Timlärare i bildkonst, bisyssla Sökövikens skola

1993-2015 Undervisning i konstkurser, bildkonstskolor och läger
(barn, ungdomar och vuxna) Bl.a. Esbo stad, Pictura, Art-dur, MBI, Åbo Arbis mfl.

Utbildning

2017 Klasslärarexamen
Åbo Akademi, PF

1994 Konstmagisterexamen
Konstindustriella högskolan, tvåspråkig bildlärarkompetens

1993 Bildkonstnärsyrkesbehörighet
Fria Målarskolan, 3 årig målarutbildning

1988 Studentexamen
Gymnasiet Grankulla samskola