Carpe Diem – Vanitas

Publicerat av hhartma den

Motljus

Livet är en balansgång mellan att leva i ett Carpe Diem och Vanitas…

Carpe diem, delvis strävar jag efter att leva i nuet, när jag målar är jag som mitt i detta att med alla sinnen ta emot det jag ser, hör, känner och försöker få det överfört på mina målningar. Men delvis finns det något ytligt i att bara njuta i stunden, ett ansvarslöst varande utan att tänka på konsekvenserna. Utan att se forsättningen. Vi kan ju inte undkomma att det finns en början och ett slut.

I Vanitas, som är motsatsen till carpe diem, vårt liv kan lätt bli en jakt efter ytliga, fåfängliga mål, sådant som ändå försvinner. Det är bra att bli påmind om värden som är viktiga, som består, att sprida glädje, kärlek och hopp. Men Vanitas får inte bli en tung börda, som om det inte är någon mening med det vi gör. Vi får ändå hoppas att allt har betydelse, Även den lilla människan kan dra sitt strå till stacken.